Specialitets_kunskaper

Spetskompetens och specialiteter i områden som :

Företag:
Datorkablar: Dragning, intranät, installation av server (montering).
Flyg: All flygrelaterad utrustning, underhåll, trådlösa enheter.
El: Befintliga installationer och felsökning, omkopplare.
Som underentreprenör kan vi göra arbeten med befintlig försäkring.
En av få med certifikat innom flygtekninsk elektronik.

Privatpersoner:
Dragning av kabel, befintliga installationer.
Datorkablar, ordna nätverk i hemmet,
(dragning kabel till källare).
Ex. mätning trådlös WiFi-förstärkare.

Elcertifikat BB1 – Eltekniker.

Vi gör arbeten inom\utomhus.
Skyelift och bomlift certiferad, med egen försäkring för att underlätta vid arbeten.